Business Architect

HalleIDistribution- Transport & Logistics

Job description

Met je uitgebreide ervaring help je de business units om hun strategie en requirements om te zetten naar een architectuur voor een concrete project milestone, en binnen het kader van de enterprise architectuur.

Je luistert naar de vragen en requirements van de business unit en vraagt door tot de doelstelling scherp gesteld is. Op basis van deze afstemming stel je een aantal alternatieve scenario’s voor, inclusief hun impact op zowel korte als lange termijn.

Samen met de IT architect bied je ondersteuning aan de projectmanager voor de opzet van het project. Je helpt de verschillende werkpakketten en hun onderlinge afhankelijkheden binnen het project duidelijk in kaart te brengen en om in te schatten welke resources nodig zijn om je milestone te behalen.

Met je uitwerking van de architectuur schets je voor de projectteams die de oplossing bouwen een duidelijk werkkader. Je werkt samen met IT architecten en Solution Analisten.

Tot het einde van het project waak je erover dat het beoogde resultaat behaald wordt.
 

Business Architect Vacancy information
64954
IT Functional
Permanent
What is my travel time?