JUNIOR BUSINESS ANALIST

BornemIDistribution- Transport & Logistics

Job description

 

  • Je analyseert de behoefte (vraagstelling/probleem) van de klant en overlegt met de betrokken partijen over de problematiek;
  • Je verzamelt data uit de verschillende systemen en analyseert deze gegevens kritisch;
  • Je voert kostprijsanalyses en rendabiliteitsstudies uit;
  • Je licht de analyses toe en verleent advies over mogelijke oplossingen aan het Management;
  • Je brengt de huidige procesflow in kaart, analyseert deze en stelt verbeteringen voor;
  • Je rapporteert aan de Business Process Manager;


 

JUNIOR BUSINESS ANALIST Vacancy information
65224
IT Functional I IT Analytics
Permanent
What is my travel time?