IT Project Implementation Manager

KontichIDistribution, transport, logistique

Description de fonction
  • Je bent Project lead voor de IT implementatie.
  • Je bent mede verantwoordelijk voor process optimalisatie
  • Je verricht vooronderzoek en/of vervaardigt op basis van een eerdere onderzoeksopdracht de IT-projectdoelstellingen.
  • Je stemt met de opdrachtgever het IT-projectvoorstel af, geeft alle mogelijkheden aan en verstrekt adviezen inzake te maken keuzes.
  • Je definieert de scope d.m.v. workshops met de klant, maakt een IT-projectplanning, inventariseert en beheert de projectrisico’s.
  • Je geeft leiding en sturing aan IT-projectteams (multidisciplinair) zodat doelstellingen gerealiseerd worden (zowel kwaliteit, budget als doorlooptijd)
  • Je beheert het IT-project administratief zodat het binnen de gestelde tijd en budget afgerond kan worden
  • Je onderhoudt de contacten met de leveranciers inzake de kwaliteit en tijdigheid van het opgeleverde werk.
  • Je rapporteert de project status aan opdrachtgever, klant en andere belanghebbenden; overlegt regelmatig over de voortgang met de opdrachtgever over de stand van zaken, knelpunten, te bereiken mijlpalen.
IT Project Implementation Manager Informations offres d'emploi
68789
TI - Fonctionnel
Contrat fixe
Quel est mon voyage?