iSTORM baanbrekende werkgever

Dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers hebben we het afgelopen jaar grote uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Die nieuwe manier van hybride werken (telewerk binnen een flexibel uurrooster) willen we ook in 2021 optimaal ondersteunen. Daarom engageert iSTORM zich als “baanbrekende werkgever” en ondertekenen we het charter van Jobat, De Lijn en AMS.

Begin september lanceerden De Lijn, Antwerp Management School en Jobat een oproep aan organisaties en bedrijven om het charter Baanbrekende Werkgever te ondertekenen. Samen willen de initiatiefnemers de uitdagingen rond werkmobiliteit en hybride werken in Vlaanderen onder de aandacht brengen en aanpakken. Reeds 113 bedrijven ondertekenden het charter, waaronder ook iSTORM.

Van verplicht thuiswerk naar een nieuw beleid

Thuiswerk werd in 2020 de norm, met dank aan het Coronavirus. Het huidige thuiswerkbeleid leende zich er heel eenvoudig toe dit uit te rollen op grote schaal. Iedere consultant kon dankzij de ondersteuning van ons IT-team comfortabel met de juist tools van thuisuit werken.

iSTORM wilt zijn thuiswerkbeleid nog verder evolueren en riep in 2020 de werkgroep “Flexibel werken” in het leven. Hierin bouwen zes medewerkers van verschillende regio’s, teams en functieniveaus in nauwe samenwerking met het directiecomité aan een nieuwe policy flexibel werken.

De mens centraal in het hybride werken

Quality is performance by genuine people. De mens is verankerd in ons motto, want zonder onze mensen is iSTORM niets. Binnen het huidige en toekomstige kader rond flexibel werken is de mens het startpunt. De nadruk ligt op vertrouwen en autonomie. Uren kan je zelf kiezen, in samenspraak met het team en leidinggevenden kunnen rekenen op ondersteuning van HR door middel van extra opleidingen.

Kantoorwerkdagen worden extra waardevol

Om de verbondenheid met de organisatie te versterken worden werkdagen op kantoor extra waardevol. Deze informele contacten zijn essentieel om sterke teams en culturen te bouwen. Daarnaast brengen we ook iedereen vier keer per jaar samen op “Gatherings” en krijg je bij iSTORM ook de kans om sportief samen te groeien met bijvoorbeeld yoga-sessies op kantoor, wekelijks samen gaan lopen of gewoon een gezellige lunch op restaurant

Met het tekenen van dit charter engageert iSTORM zich om het menselijk hybride werken verder te verankeren in de organisatie en zo het welzijn van zijn medewerkers te verhogen.