Bedrijfscultuur en de juiste kandidaat

Gepubliceerd op: 6 juni 2019

In de eerste negentien jaar van het nieuwe millennium is de wereld enorm veranderd. Dat is zeker het geval voor de wereld van de rekrutering. De tijden dat een nieuwe medewerker uitsluitend werd geselecteerd op basis van zijn hard skills, zijn inhoudelijke vaardigheden dus, en jobstabiliteit zijn al lang voorbij. Het is ook niet meer alleen de kandidaat die de onderneming moet overtuigen om hem aan te nemen. Ook een geslaagd gesprek met de lijnmanager betekent niet automatisch dat iemand zeker zal worden aangenomen.

De bedrijfscultuur omvat de verwachtingen, ervaringen, filosofie en waarden die een organisatie bij elkaar houdt. Ze komt tot uiting in het zelfbeeld, de interne werking, de interacties met de buitenwereld en de toekomstige verwachtingen van die organisatie. Ze is gebaseerd op gedeelde gedragingen, overtuigingen, gewoonten en geschreven en ongeschreven regels die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en als geldig worden beschouwd.


In 2019 heeft de culturele match meer belang dan ooit. Een nieuwe medewerker moet een deel zijn van een team, geen eiland binnen de onderneming. Nergens is dit duidelijker geworden dan op het vlak van IT-rekrutering. Er zijn altijd IT-functies geweest die zachte vaardigheden (soft skills) vereisen. Denk maar aan een Business Analyst die de kloof tussen de zakelijke activiteiten en de IT-ontwikkelingsteams moet overbruggen of een changemanager die de businessteams begeleidt door nieuw geïmplementeerde softwareoplossingen. Toch moeten alle IT-functies vandaag de soft skills hebben die nodig zijn om te functioneren in een omgeving waarin moet worden samengewerkt. SCRUM, AGILE enzovoort: al deze methodologieën houden in dat een ontwikkelaar, een systeemingenieur of een CISO niet alleen maar zelf code ontwikkelt, de infrastructuur onderhoudt of ervoor zorgt dat het netwerk veilig is. Ze maken deel uit van een grotere groep die naar een gemeenschappelijk doel toewerkt: ervoor zorgen dat de onderneming de concurrentie aankan.

Deze evolutie moet ook tot uiting komen in het rekruteringsproces. Een van de grootste stimuli om ervoor te zorgen dat een nieuwe medewerker de juiste medewerker is en een voordeel zal brengen voor de bottomline van de onderneming? Hij moet de bedrijfscultuur waarin wordt gewerkt, begrijpen en erin passen.

“Voor alle IT-functies zijn vandaag de soft skills nodig om te functioneren in een omgeving waarin moet worden samengewerkt.” 


De slimste en meest gemotiveerde kandidaat kan zich goed voelen in een omgeving waarin de nadruk vooral op 'samen'werken ligt. Maar diezelfde persoon kan zich misschien niet ten volle ontplooien in een hiërarchische organisatie.

We merken dat veel bedrijven begrijpen dat er een goede 'culturele match' moet zijn. Maar ze hebben nooit de oefening gemaakt om hun bedrijfscultuur gedetailleerd te bepalen en hun rekruteringsproces daaraan aan te passen.

Wil je meer weten over bedrijfscultuur? Onze whitepaper werkt de verschillende cultuurtypes uit, het effect op het engagement van de medewerker en de manier waarop u de bedrijfscultuur in uw rekruteringsproces kunt verwerken.


DOWNLOAD ONZE WHITEPAPER OVER COMPANY CULTURE


Meer nieuws